فعال کردن اکانت

درود برشما

سپاس از انتخاب شما دوست وصنعتگر عزیز

شادیم که مشخصات در این بخش پرتال متعلق به شما بوده.شما میتوانید با پرداخت مبلغ عضویت بصورت نامحدود از لحاظ زمان از این خدمات بهره مند شوید.

بعد از پرداخت اطلاعات ورود به پنل مدیریت شما بعد از بررسی کمتر از 24 ساعت به شماره همراه یا ایمیل ارسال خواهد شد.

مبلغ قابل پرداخت برای مدت یک سال 250/000 هزارتومان می باشد